ระบบการรับสมัครนักเรียน
สมัครเข้าเรียน
1 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโควตานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต (โรงเรียนดวงกมล)
33/30เลยกำหนดส่งใบสมัคร
1 มีนาคม 2563
ถึง 20 มีนาคม 2563
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนมัธยมนครรังสิต
8/10เลยกำหนดส่งใบสมัคร
1 มีนาคม 2563
ถึง 20 มีนาคม 2563
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
11/10เลยกำหนดส่งใบสมัคร
1 มีนาคม 2563
ถึง 25 มีนาคม 2563
4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป
31/40เลยกำหนดส่งใบสมัคร
1 กุมภาพันธ์ 2563
ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2563
5. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต (โรงเรียนมัธยมนครรังสิต)
34/30เลยกำหนดส่งใบสมัคร
1 มีนาคม 2563
ถึง 20 มีนาคม 2563
6. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนในเขตชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนมัธยมนครรังสิต
2/5เลยกำหนดส่งใบสมัคร
1 มีนาคม 2563
ถึง 20 มีนาคม 2563
7. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
4/10เลยกำหนดส่งใบสมัคร
1 มีนาคม 2563
ถึง 25 มีนาคม 2563
8. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป
16/15เลยกำหนดส่งใบสมัคร
ข่าวสารการรับสมัครนักเรียน
วันที่ หัวข้อข่าว ดาวโหลดเอกสาร
1 มกราคม 2563
ถึง 27 มกราคม 2563
ดาวโหลดหนังสือรับรองจากสมาชิกสภาเทศบาล
ดาวโหลด
29 มกราคม 2563
ถึง 29 มกราคม 2563
VDO ขั้นตอนการสมัคร
28 มกราคม 2563
ถึง 31 มกราคม 2563
กำหนดการในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร
ดาวโหลด
30 มกราคม 2563
ถึง 25 มีนาคม 2563
ขั้นตอนการสมัคร
ติดตามผลการสมัคร