ระบบการรับสมัครนักเรียน
สมัครเข้าเรียน
1 กุมภาพันธ์ 2564
ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564
1.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโควตานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต (โรงเรียนดวงกมล) ปีการศึกษา 2564
47/30เลยกำหนดส่งใบสมัคร
1 กุมภาพันธ์ 2564
ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564
2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ปีการศึกษา 2564
12/10เลยกำหนดส่งใบสมัคร
1 มีนาคม 2564
ถึง 25 มีนาคม 2564
3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564
23/30 ใบสมัคร
1 กุมภาพันธ์ 2564
ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564
4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต (โรงเรียนมัธยมนครรังสิต) ปีการศึกษา 2564
55/30เลยกำหนดส่งใบสมัคร
1 กุมภาพันธ์ 2564
ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564
5.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนในเขตชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ปีการศึกษา 2564
1/10เลยกำหนดส่งใบสมัคร
1 มีนาคม 2564
ถึง 25 มีนาคม 2564
6.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564
4/30 ใบสมัคร
ข่าวสารการรับสมัครนักเรียน
วันที่ หัวข้อข่าว ดาวโหลดเอกสาร
29 มกราคม 2563
ถึง 29 มกราคม 2563
VDO ขั้นตอนการสมัคร
28 มกราคม 2564
ถึง 25 มีนาคม 2564
ดาวโหลดหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง
ดาวโหลด
28 มกราคม 2564
ถึง 25 มีนาคม 2564
ขั้นตอนการสมัคร
ดาวโหลด
28 มกราคม 2564
ถึง 4 พฤษภาคม 2564
กำหนดการในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร
ดาวโหลด
ติดตามผลการสมัคร